Enter your keyword

Úprava vody ekologickým spôsobom

Voda je hneď po vzduchu druhým najdôležitejším elementom pre život. Najprirodzenejšia pre ľudské telo je čistá voda. Hoci voda z vodovodu je vhodná na pitie, kým sa dostane ku konečnému spotrebiteľovi, musí prejsť niekoľko kilometrov dlhým vodovodným potrubím, čo má obyčajne negatívny vplyv na jej kvalitu. Voda je v tejto súvislosti navyše upravovaná chlórom. Konečný výsledok je, že už nemá tak priaznivý vplyv na ľudský organizmus. Vhodným spôsobom úpravy je však možné prinavrátiť vode žiaduce vlastnosti.

 Vitelier sada na úpravu vody:

 • ekologické riešenie problému tvorby vodného kameňa a hrdze
 • mechanická a chlórová filtrácia vody
 • riešenie aplikovateľné pre DOMY, BYTY aj REŠTAURAČNÉ ZARIADENIA

Schéma zapojenia

Vitelier sada_schéma zapojenia crop

Komponenty

 1. Filter – obal na mechanickú filtračnú vložku
 2. Mechanická filtračná vložka preplachovateľná (50 mcr), ktorá slúži na zachytenie väčších prvotných nečistôt prichádzajúcich z vodovodného potrubia (piesok, hrdza a pod.). Ochraňuje zariadenie galvanickej úpravy vody pred mechanickými časticami väčšími ako 50 mcr.
 3. Zariadenie galvanickej úpravy vody (Mineral Water Doctor), ktoré na princípe mokrého galvanického článku „zmäkčuje“ vodu tak, že nedochádza k nežiaducej tvorbe vodného kameňa a zároveň pôsobí preventívne voči korózii. Zabezpečuje vysokú kvalitu vody konečnej spotreby tak na pitie, ako aj na umývanie a sprchovanie, nakoľko obohacuje vodu o vzácny minerál smithsonit.
 4. Filter dvojitý – obal na filtračné vložky mechanickú motúzovú a chlórovú.
 5. Mechanická vložka motúzová (10 mcr/ 25 mcr), ktorá slúži na zachytenie jemných mechanických nečistôt (piesok, hrdza a pod.) a zabezpečuje tak vysokú kvalitu vody konečnej spotreby bez nežiaducich mechanických nečistôt. Zabezpečuje zároveň ochranu spotrebičov citlivých na vysoký obsah minerálov obsiahnutý vo vode (napr. kávovary), zachováva však dostatočné množstvo minerálov potrebných pre ľudské telo a ďalšie živé organizmy.
 6. Vložka zachytávajúca chlór a nežiaduce zápachy. Zabezpečuje vysokú kvalitu vody konečnej spotreby tak na pitie, ako aj na sprchovanie, nakoľko nevysušuje pokožku.

Príslušenstvo

Neoddeliteľnou súčasťou sady na úpravu vody sú:

 • Držiaky na pevné uchytenie filtrov (obalov na filtračné vložky) o pevnú podložku
 • Kľúč na bezpečné a šetrné povolenie matíc filtrov (obalov na filtračné vložky)

Referencie