Enter your keyword

o_nas

Ing. Anna Ilenčíkovázakladateľka projektu Vitelier

VITELIER – systém optimalizácie životného štýlu, vznikol na základe odborných štúdií a osobných skúseností v roku 2010 so zámerom zlepšenia zdravotného stavu a tým skvalitnenia a predĺženia aktívneho života. Zameriava sa predovšetkým na zmenu stravovacích návykov pri dodržiavaní pitného režimu, na zapojenie nenáročných pohybových aktivít do každodenného programu a na zmenu pohľadu na seba a svoje okolie s cieľom dosiahnuť stav pohodlia vo vlastnom tele a pocit spokojnosti so samým sebou na fyzickej aj duševnej úrovni.
Účelom celého systému nie je primárne (s)chudnúť, ale naučiť sa žiť tak, aby bolo (s)chudnutie skôr vedľajším efektom nového a zdravšieho – optimalizovaného životného štýlu. Vitelier neprináša žiadnu výnimočnú metódu, zázračnú diétu ani čarovnú tabletku.
Základom je naše vlastné zapojenie sa do procesu optimalizácie, nie však s extrémnou námahou, ale s radosťou z každého menšieho či väčšieho kroku, čo sa v konečnom dôsledku pozitívne prejaví na našom zdraví a následne aj na zdraví našich detí!
Vitelier ako systém optimalizácie životného štýlu je určený pre každého človeka, ktorý chce vo svojom živote niečo zmeniť, žiť zdravšie a dosiahnuť tak plnohodnotný život plný radosti a doživotnej vitality.
Avšak dôkladnejším štúdiom a hlbším uvedomením si súvislostí spojených s ľudským zdravým, sa v roku 2018 k projektu VITELIER pripojila pomoc prírode – ochrana životného prostredia.
Zdravá výživa je úzko spojená s kvalitou potravín, závislou od čistoty pôdy, vzduchu a dažďov.
Cvičenie je prospešné len v prípade, že napr. popri behu, či cyklistike nevdychujete výfukové plyny z áut, exhaláty z tovární a vykurovacích systémov.
WHO bije na poplach: znečistené ovzdušie ročne zabije sedem miliónov ľudí!!!
Projekt Mermaids Hate Plastic vychádza zo štatistiky, že priemerný Američan spotrebuje asi 167 plastových fliaš ročne. To znamená, že v 60-tich rokoch, jeden človek použije a vyhodí až 10- tisíc fliaš. Pri tomto trende bude do roku 2050 v oceánoch viac plastov ako rýb.