Enter your keyword

Mineral Water Doctor – MWD 1´ /PRE DOMY/

219,00€ -;

Kúpiť
Tovar je skladom , .

Bližšie informácie

MWD 1“  pre rodinné domy

Jednoduchou inštaláciou MWD na prívod vody začína okamžitý efekt:

♦ 0 € náklady na chemické čistenie systému
Vďaka fyzikálnej úprave vody, odpadávajú náklady na chemické zmäkčovanie vody – environmentálny voči prírode.

♦ 10 – ročná životnosť
Zariadenie MWD je vyrobené z prvotriednych hygienicky nezávadných materiálov najvyššej kvality– záruka vysokej efektivity a dlhoročnej životnosti.

♦ 25 % úspora energie
Vďaka eliminácii vodného kameňa sa zvyšuje prestup tepla pri ohreve vody vo výmenníkoch, tým sa znižujú prevádzkové náklady – menšia spotreba elektrickej energie a plynu.

♦ 100 % energetická sebestačnosť
Vďaka jednoduchému fyzikálnemu princípu, na ktorom funguje MWD, nepotrebuje zariadenie žiadnu elektrickú energiu – energeticky sebestačný.


Posúdeniebezpečnosti-výrobku-MWD_01MWD 1´´   Technický popis MWD 1´´


PRINCÍP FUNGOVANIA GALVANICKEJ ÚPRAVY VODY

– spoľahlivé riešenie pre zamedzenie tvorby vodného kameňa

Galvanická úprava vody MWD (Mineral Water Doktor) pracuje na elektrochemickom princípe, kde počas pretekania vody,/ktorá obsahuje soli vápnika , horčíka a iné minerálne zlúčeniny/ zariadením ,vzniká rozdiel potenciálov vo vode 0,7-1 Volta v závislosti od hustoty nasýtených solí vápnika a horčíka , inak aj nazývaných celková tvrdosť vody. Popri tom sa do vody z titán- zinkovej anódy ,kde podiel zinku je až 99,985% ,uvoľňujú voľné ióny zinku a to ako katióny a anióny.

Princip MWD

Vápnik rozpustený vo vode(Ca +²), ktorý je hlavnou príčinou zanášania potrubí  a výmenníkov tepla vodným kameňom sa nachádza vo vode aj ako hydrogén uhličitan vápenatý- Ca(HCO3)2. Vplyvom  hydrodynamiky vody a zmenou teploty vody sa hydrogén uhličitan vápenatý rozkladá na oxid uhličitý a málo rozpustný uhličitan vápenatý /kalcit/

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO

Uvoľnený oxid uhličitý – CO2 sa viaže s katiónmi zinku , uvoľňovaných z anódy  /anóda v našom výrobku je Ti-Zn / pričom vzniká uhličitan zinočnatý ZnCO3 /inak zdravotne prospešný minerál, ktorý sa používa hlavne pri výrobe liekov a kozmetike/.

Z kalcitu CaCO3 kryštalizujúcom v trigonálnej sústave vzniká aragonit CaCO3 kryštalizujúci v rombickej sústave. Aragonit aj kalcit je vlastne uhličitan vápenatý, takže z chemického hľadiska sa vo vode vôbec nemení tvrdosť vody, akurát aragonit sa neusádza a je vyplaviteľný z potrubia a tepelných výmenníkov a katodický voľný vápnik(Ca +²) je naviazaný na voľné anióny zinku a tiež je vyplatiteľný z vodného systému. Samozrejme toto prebieha iba ak je výrobok galvanickej úpravy vody vhodne konštrukčne vyrobený. Náš výrobok MWD- mineral water doktor spĺňa tieto podmienky. Taktiež sme skúškami zistili aj spotrebu našich anód pri prietoku 1 m3 vody a podľa toho sme zvolili konštrukciu výrobkov pre väčšie prietoky a spotreby vody  s vymeniteľnými elektródami.

Samozrejme, že ak by výrobok obsahoval len Titán-zinkovú anódu, tak by nebol funkčný. Náš výrobok preto obsahuje aj medenú katódu – s obsahom medi až 99,998 % a na rozdiel od iných typov  galvanických úprav vody , naša katóda nie je plášťom výrobku, ale je osadená v nezávadnom plaste z polypropylénu – teraz najčastejšie používanom v potrubných rozvodoch pitnej vody.

Vápnik má vo forme aragonitu počas ďalšieho transportu potrubím  má aj brúsny efekt na existujúci vodný kameň v potrubí, spôsobený prietokom vody a zosilnený turbulenciou pomocou plastových mriežok umiestnených medzi katódami a anódami , a voľné tiež anióny zinku majú tendenciu spájať sa s už usadením katiónovým vápnikom a tým usadeniny vápniky a zlúčenín vápnika  vyplavovať z vodného systému.

Ďalším pozitívnym efektom je pretváranie povrchových  zaoxidovaných vrstiev kovu pomocou redukčných reakcií zinku, čím sa zastavuje ďalšia oxidácia (tvorba hrdze) vo vnútri systému.

Existujúce vrstvy vodného kameňa a hrdze sú kontinuálne odbúravané v mikroskopických množstvách a vo forme roztoku sú vyplavované zo systému. Po odstránení nánosov vodného kameňa sa vytvorí postupne ochranná protikorózna vrstva na povrchu potrubia. Vďaka elektrónom uvoľňovaným zo zinkovej anódy, ktoré reagujú s hrdzou a vytvárajú magnetit sa zvyšuje katodická ochrana potrubia, čo má za následok zastavenie ďalšej korózie systému.

Životnosť prístroja je determinovaná tvrdosťou vody (5 až 10 rokov) ,vplyvom koncentrácie CO2  vo vode a pH vody. Pri nadmerne zvýšenej tvrdosti vody a kyslej PH vody pod 6 je zinková anóda odbúravaná rýchlejšie, čím sa mierne znižuje životnosť prístroja.

Recenzie

Zatiaľ niesú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše recenziu “Mineral Water Doctor – MWD 1´ /PRE DOMY/”