Enter your keyword

ZBAVOVANIE SA REZISTENCIE KVÔLI VYSPORIADANIU SA S DLHMI

ZBAVOVANIE SA REZISTENCIE KVÔLI VYSPORIADANIU SA S DLHMI

ZBAVOVANIE SA REZISTENCIE KVÔLI VYSPORIADANIU SA S DLHMI

Kedy použiť tento proces:

Keď chcete cítiť úľavu, ktorú predstavuje zbavenie sa dlhov.
Keď chcete vytvoriť väčšie rozpätie medzi svojím zárobkom a svojimi výdavkami.
Ak chcete mať lepší pocit z peňazí.
Keď chcete zvýšiť príliv peňazí.

Aby ste sa mohli pustiť do procesu Zbavovania sa rezistencie kvôli oslobodeniu sa od dlhov, zaopatrite si veľký zápisník/zošit s toľkými stĺpcami, koľko máte mesačne výdajov spojených so splácaním úverov, pôžičiek a dlhov. Potom začnite v stĺpci úplne na ľavo, do ktorého napíšte svoju najvyššiu mesačnú splátku. Napr. „SPLÁTKA ZA DOM“, alebo „SPLÁTKA ZA AUTO“ atď. Na prvý riadok pod nadpis napíšte čiastku, ktorú za dom/auto mesačne platíte. Zakrúžkujte túto cifru a na tretí riadok napíšte celkový nevyrovnaný dlh za váš dom (auto).
Do druhého stĺpca potom zapíšte svoju druhú najväčšiu mesačnú splátku, do tretieho stĺpca tretiu atď. Hore nad všetky stĺpce napíšte nasledovnú vetu: „Prajem si dodržať sľub voči všetkým týmto finančným záväzkom a v niektorých prípadoch zaplatím dokonca dvakrát viac, než sa požaduje.
Ak potom príde vyúčtovanie, alebo ak nastane doba realizovať platbu za kategóriu, ktorá je úplne vpravo vo vašom zápisníku so stĺpcami dlhov (alebo ak máte zaplatiť najmenšiu mesačnú splátku), zrealizujte platbu presného dvojnásobku požadovanej sumy. Akonáhle tak učiníte, zapíšte nový zostatok tohto nevyrovnaného dlhu.
Zpočiatku sa hranie tejto hry môže zdať dosť podivné. Ak niektorý mesiac nemáte dosť prostriedkov na zaplatenie dvojnásobku čiastky úplne vpravo, zaplaťte len čiastku, ktorú ste povinní zaplatiť. Budúci mesiac ju, podľa možností, opäť zdvojnásobte. Postupne, ako sa vaša finančná situácia zlepší, zdvojnásobujte čiastky povinných splátok aj v ďalších stĺpcoch v smere z prava doľava. Pociťujte radosť z dodržania nového sľubu, ktorý ste si dali: čo najviac sa vynasnažiť, aby ste zaplatili všetko, čo dlžíte a v niektorých prípadoch aj dvakrát toľko.
Vzhľadom na to, že sa pozeráte na svoje financie novým spôsobom, vaše vibrácie/pocity sa začnú okamžite meniť. Keď pocítite čo len nepatrný záchvev hrdosti z dodržania svojho slova, vaše vibrácie sa zmenia. Ak plníte svoj sľub ohľadom zdvojnásobenia platby, vaše vibrácie sa začnú posúvať. S týmto posunom, aj keď len malým, sa začne meniť aj vaša celková finančná situácia.
Pokiaľ si dokážete vyhradiť čas a uvediete do svojho zápisníka so stĺpcami dlhov skutočne všetko, čo dlžíte, vaša novo zameraná pozornosť začne pozitívne aktivovať okolnosti týkajúce sa peňazí. Namiesto toho, aby vás každé ďalšie vyúčtovanie obralo o energiu, budete celí nedočkaví, až budete môcť zapísať účtovanú čiastku do svojho notesa. Súčasne s týmto posunom v prístupe aj vibráciách, začnú sa meniť aj veci v obraze vašich financií.
Dočkáte sa prísunu peňazí, ktoré ste ani nečakali. Bez námahy sa sa objaví výhodný obchod, takže peňazí bude nakoniec viac, než ste predpokladali. Vynoria sa neobvyklé finančné príležitosti všetkého druhu. Uvedomte si, že všetky tieto veci sa dejú v reakcii na vašu novo zameranú pozornosť a na výsledný posun vo vašich vibráciách.
Až sa objavia peniaze navyše, zistíte, že sa nemôžete dočkať, až zapíšete ďalšiu platbu do stĺpca úplne vpravo. Tento dlh bude zrazu splatený a vy budete môcť zo svojho zoznamu tento stĺpec úplne vypustiť. Stĺpec po stĺpci začnú miznúť zväčšovaním sa rozdielu medzi tým, čo k vám prichádza a čo odchádza. Váš pocit finančného blahobytu sa zlepší už v prvých mesiacoch hrania tejto hry. Ak ju budete brať vážne, vaše vibrácie súvisiace s peniazmi sa posunú tak významne, že čoskoro budete úplne bez dlhov, ak si to budete priať.
Na dlhoch nie je nič zlé. Pokiaľ z nich máte zlý pocit, znamená to, že vo vašich vibráciách týkajúcich sa peňazí existuje rezistencia/odpor. Až sa odľahčí bremeno, keď sa cítite ľahší a slobodnejší, zmenší sa aj vaša rezistencia. Ocitnete sa v pozícii umožňujúcej prúdenie Dobra do vašich skúseností/života.
Vytvoriť hrad je rovnako jednoduché, ako vytvoriť gombík. Ide len o to, či sa zameriavate na hrad, alebo na gombík. Vytvoriť gombík môže byť rovnako uspokojujúce ako vytvoriť hrad. Ale nech už to je hrad, alebo gombík, keď ho použijete ako objekt svojej pozornosti, privolá k sebe životnú silu. A práve pocit životnej sily je to, o čo v živote ide. Dôvod, prečo sme ju k sebe privolali, nie je dôležitý.
Čo tak vytvoriť veľmi pozitívny tok finančnej hojnosti? Zdokonaliť sa vo vizualizácii natoľko, že sa k vám peniaze len tak pohrnú? Utrácať a dať tak príležitosť viacerým ľuďom? Aký môže byť lepší spôsob vydávania peňazí než ich dať späť do obehu, aby dali prácu väčšiemu počtu ľudí? Čím viac utrácate, tým viac ľudí z toho má prospech, tým viac ľudí sa dostane do hry a skoordinuje sa s vami.
Peniaze nepredstavujú podstatu šťastia, ale ani podstatu zla. Kritizovanie tých, ktorí majú peniaze, vás udržuje na mieste, kam k vám to, čo naozaj chcete – blahobyt, pohoda, kľud a dobro – nemôžu prísť.
Ak vám je téma peňazí nepríjemná, keď na ne myslíte, znamená to, že po nich silne túžite a tak vám na nich veľmi, veľmi, veľmi záleží. Vašou úlohou je nájsť spôsob, ako na ne myslieť a mať pritom dobrý pocit. Takisto účinné je myslieť na čokoľvek iné a mať pritom dobrý pocit – a nechať to k sebe prísť. Nemusíte myslieť na peniaze, aby ste ich k sebe nechali prichádzať. Len skrátka nie je možné myslieť na nedostatok peňazí a zároveň ich k sebe pustiť.

Úspech spočíva v radosti, ktorú cítite

Veľmi dobré je, keď tlieskate úspechu niekoho druhého. Ak ste úprimne nadšení, ste na stope vlastnému úspechu. Mnoho ľudí si myslí, že úspech znamená dostať všetko to, čo chcú. Úspech neznamená niečo dokončiť, ale stále o niečom snívať a cítiť sa príjemne a šťastne v odvíjajúcom sa procese. Mierou úspechu v živote nie sú peniaze či matéria, ale množstvo radosti, ktorú cítite.
Môžete napríklad povedať: „Ak sa pozerám na úspešných ľudí – a tým myslím bohatých ľudí, áno a myslím tým šťastných ľudí – vidím, že niekedy sú skutočne bohatí a zároveň šťastní. Keď hovorím o úspešných ľuďoch, myslím tým skutočne šťastných ľudí. Tí, ktorí sú skutočne veselí a tešia sa, ako prežijú svoj deň. Úspech znamená šťastný život a šťastný život je jednoducho reťaz na seba nadväzujúcich šťastných okamžikov. Väčšina ľudí však šťastné okamžiky neumožňuje, pretože sú príliš zaneprázdnení usilovaním sa o šťastný život.

Miesto toho, aby ste si hojnosť „zaslúžili“, „umožnite ju“

Činnosť nemá nič spoločné s hojnosťou! Hojnosť je reakcia na vaše vibrácie. Vaše presvedčenie je súčasťou vašich vibrácií, takže ak veríte, že činnosť je súčasťou toho, čo vám prináša hojnosť, budete ju musieť dosahovať cez svoje činy. Prospešné však bude, ak zo svojho slovníka vymažete výraz zaslúžiť si a nahradíte ho slovom umožniť. Chcete umožniť svoje dobro. Nie je to nič, čo by ste si museli zaslúžiť. Jediné, čo potrebujete urobiť, je rozhodnúť sa, čo by ste v živote chceli a potom umožniť, aby ste to dostali. Nie je to nič, o čo by ste museli bojovať alebo o to usilovať. Až na vaše vlastné protichodné myšlienky vám v tom nič nebráni. Život má byť zábava, máte z neho mať dobrý pocit! Viac si vychutnávajte, menej napravujte. Viac sa smejte, menej plačte. /Nesmejeme sa preto lebo sme šťastní. Sme šťastní preto lebo sa smejeme./ Majte viac pozitívnych a menej negatívnych očakávaní. Nič nie je dôležitejšie, než aby ste sa cítili dobre. Proste tak čiňte a sledujte, čo sa stane.

Zdroj: Ask and it is Given 2005, Úprava: Vitelier 2018