Enter your keyword

PRAVDA O ŠKODLIVOSTI CHLÓRU

PRAVDA O ŠKODLIVOSTI CHLÓRU

PRAVDA O ŠKODLIVOSTI CHLÓRU

„Píše sa rok 1968. Vo Vietname zúri vojna. V americkej armáde v 199. pešom prápore slúži lekár Josef Price, ktorý si pri svojej starostlivosti o vojakov všimne niečo zvláštne: vojaci, ktorí mali v priemere 22 rokov, majú tepny a žily zanesené tukom (arterioskleróza) ako 50-60 roční muži! To bola záhada.

Keď o tom Josef premýšľa, spomenie si na svoje detstvo, kedy ako chlapec umýval nádoby od mlieka a v nich sa vytvárali na hladkých stenách veľmi húževnaté, žltasté nánosy tuku. Bolo zrejmé, že niektorá látka vo vode reagovala s mliekom alebo niektorou z jeho zložiek a výsledkom bol tento ťažko odstrániteľný nános.

Nie je tu náhodou niečo spoločné? Čo keď existuje spoločný menovateľ? A potom ho napadlo niečo vzrušujúce. Len jedna jediná látka (okrem tuku) bola prítomná v obidvoch prípadoch.

Pretože vo Vietname bolo extrémne teplo, hrozilo pokazenie pitnej vody a preto existovalo nariadenie všetku pitnú vodu ošetriť silnou dávkou chlóru. Pokiaľ by niekto z vody ochorel, mohol zodpovedný človek očakávať veľké potiaže. Stanovené bolo iba minimálne množstvo, takže vojaci reagovali takto: „Ak málo je dobré, tak viac bude lepšie.“ A tak vojaci pili silne prechlórovanú vodu, ktorá tak páchla, že sa takmer nedala piť. Ovšem v extrémnom teple mali veľký smäd a tak jej vypili veľa.

A Josefovi sa v hlave uhniezdila neodbytná otázka: „Nehrá v tom nejakú úlohu chlór???“

Po návrate z Vietnamu hľadá odpoveď na svoju otázku. Zhromažďuje informácie, hľadá v archívoch, skúma pravdivosť všetkých lekárskych výskumov a záverov.

Okrem iného zisťuje, že až do roku 1920 bol srdcový infarkt takmer neznámou chorobou, …“

„Rozhodne sa preto pre experiment, ktorý by všetko objasnil.

Doma na farme berie 100 kohútov starých jeden deň a rozdelí ich do dvoch skupín po päťdesiat. Jedna skupina pokusná a druhá kontrolná. Obidvom skupinám dáva úplne rovnakú potravu a chová ich v úplne rovnakých podmienkach. Vo veku 12 týždňov začína pokusnej skupine pridávať do potravy a vody chlór vo zvýšenej koncentrácii.

Čo sa stalo? V priebehu 3 týždňov bolo možné zreteľne pozorovať rozdiely vo vzhľade a chovaní. Kým kontrolná skupina bola ukážkou pevného zdravia – jasne červené hrebienky mala vztýčené, perie krásne hladké a čisté, kohúti boli aktívni, hašteriví a urastení, pokusná skupina javila známky apatie, kohúti sa chúlili v rohoch, boli menej urastení, chodili s našuchoreným perím, akoby im bola zima, boli zhrbení a ich hrebienky boli bledé (neprekrvené) a zvesené.

Po 4 mesiacoch začali kohúti z pokusnej skupiny umierať. Boli podrobení pitve, ktorá ukázala silné žlté nánosy v aortách a cievach.“

VITELIER:

Prečo sme vybrali z knihy Tomáša Kašpara ako prvú práve tému CHLÓR??? Dnes nám každý výživový poradca či doktor odporučí dodržiavať pitný režim a piť ČISTÚ NEOCHUTENÚ NEPERLIVÚ VODU v primeranom množstve a čase. A taktiež, jedným z pilierov projektu VITELIER je práve voda, ktorá čistí telo ako z vonku, tak (možno aj dôležitejšie) z vnútra. A práve prostredníctvom odhalenia vplyvu všadeprítomného chlóru prichádzame na zásadnú chybu, ktorú robíme v pitnom režime, keď už roky odporúčame piť vodu z vodovodu. Na trhu síce existujú akési „čistiace“ nádobky predávané vo veľkej miere už aj v obchodných megareťazcoch, avšak odborníci na vodu objavili chyby v technológii (množenie škodlivých baktérii z dôvodu vysychania a následného namáčania filtra), na ktoré výrobca neupozorňuje zrejme z marketingových dôvodov.

Takže, ako sa zdá, zatiaľ najvhodnejším a najpohodlnejším spôsobom úpravy vody je inštalácia filtrov, prípadne zariadení galvanickej úpravy, ktoré sú neustále ponorené vo vode, priamo do vodovodných rozvodov v domácnostiach. Tam máme kvalitu rozvodov, ako aj pravidelnú výmenu filtrov pod priamou kontrolou. A navyše, máme kvalitnú vodu aj na sprchovanie, varenie či polievanie kvetov.

POZOR: treba však byť veľmi opatrný pri výbere výrobcu filtrov a ich náplní!!! Ako pri väčšine európskych produktov boli aj zariadenia na úpravu vody okopírované výrobcami z „nedôveryhodných priemyselných destinácií“, pri ktorých bola zistená nestabilita použitého materiálu (hlavne plastov), ktoré môžu mať opäť negatívny vplyv na naše zdravie a namiesto pomôcť, nám môžu skôr ublížiť.

Viac informácií o možnostiach inštalácie komplexnej filtrácie vody v domácnostiach aj gastro prevádzkach získate TU.

 

ZDROJ:

KAŠPAR, Tomáš. 2013. NESPĚCHEJTE DO RAKVE. 2. vyd. Brno: Akademie úspěchu, 2013. 13-15 s. ISBN 978-80-904529-2-3